Huyện Ngô Giang, Tô Châu, Giang Tô, Trung Quốc+86-512-63263671

Ra mắt phim

Màng phát hành còn được gọi là lớp lót phát hành, nó được sử dụng để bảo vệ keo trong túi chuyển phát nhanh, túi chuyển phát nhanh và túi an ninh. Đây là vật liệu HDPE, BOPP, PEPA, Aluminium, Glassine và PET. Có sẵn bản phát hành một mặt hoặc hai mặt.