Huyện Ngô Giang, Tô Châu, Giang Tô, Trung Quốc+86-512-63263671

Liên hệ chúng tôi

Tô Châu Qichang Công ty TNHH Vật liệu mới

Điện thoại: + 86-512-63263671 / 72/73

Điện thoại: + 86-13601625886

Fax: + 86-512-63263670

Địa chỉ: NO8888 Đường Laixiu, thị trấn LiLi, huyện Ngô Giang, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc