Huyện Ngô Giang, Tô Châu, Giang Tô, Trung Quốc+86-512-63263671

Triển lãm

Ghé thăm băng của chúng tôi và kiểm tra chất lượng của băng của chúng tôi. Uống một tách cà phê với chúng tôi và hãy nói về ứng dụng băng. Và, nhân tiện, mở rộng kinh doanh và lợi nhuận của bạn.